Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Ücretlendirme Komitesi
 
Ana Sayfa \ Yatırımcı İlişkileri \ Organizasyon \ Komiteler \ Ücretlendirme Komitesi

Ücretlendirme Komitesi

BDKK tarafından 09 Haziran 2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Banka faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak bir ücretlendirme politikası oluşturulması, Yönetim Kurulunun, ücretlendirme politikasının etkinliğinin sağlanmasını teminen ücretlendirme politikasını yılda en az bir kez gözden geçirmesi, ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla en az iki kişiden oluşan ücretlendirme komitesi kurulması, komite tarafından ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek, bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulması zorunluluğunu getirilmiştir.
6086