Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Türkiye Kalkınma Bankası’nın Toptan Bankacılık (Apeks) Faaliyetleri
 
Ana Sayfa \ Ürünler & Hizmetler \ Toptan Bankacılık Faaliyetleri \ Türkiye Kalkınma Bankası’nın Toptan Bankacılık (Apeks) Faaliyetleri

İŞ, ÜRÜN VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Türkiye Kalkınma Bankası Toptan Bankacılık (Apeks) Faaliyetleri

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (TKB) 1975 yılında kuruluşundan bugüne ülkemizin kalkınma ihtiyaçları doğrultusunda ağırlıklı olarak sanayi, turizm, enerji sektörlerinde faaliyet gösteren anonim şirket statüsündeki işletmelere yatırım ve işletme kredisi sağlamaktadır. Ancak son yıllarda kuruluş kanunundan gelen anonim şirket kısıtlaması nedeniyle ulaşamadığı daha küçük ölçekli işletmelere ve özellikle ekonominin itici gücünü oluşturan KOBİ’lere ulaşma konusunda yeni finansal araçlara ihtiyaç duyulmuş ve 2008 yılında toptan bankacılık uygulamalarını hayata geçirmiştir. KOBİ’lere daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla dünyadaki birçok kalkınma bankasının kullandığı toptan bankacılık (apeks) yönteminde Türkiye Kalkınma Bankası, firmaları doğrudan kredilendirmek yerine, yaygın şube ağı bulunan ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri aracılığı ile finansman sağlamaktadır.


Kendi misyonu doğrultusunda hazırladığı apeks projelerinde Bankamız, hedef kitleyi ve ihtiyaçlarını belirlemekte, çoğunlukla T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle uluslararası finansal kuruluşlardan (Dünya Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı) sağladığı uygun kaynakları kullanarak geliştirdiği kredi programını, ticari bankalar ve finansal kiralama kuruluşları aracılığıyla programa uygun KOBİ yatırımlarına kullandırmaktadır. Apeks projelerinde istihdama katkı sağlamak ve firmaların rekabet güçlerinin artırılması temel hedefler olarak belirlenmektedir


2008 yılından itibaren gerçekleştirilen 8 adet toptan bankacılık projesinin kullandırımları Şubat 2016 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Uluslararası finansal kuruluşlarla yeni programlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Nisan 2016 tarihi itibariyle kullandırılan apeks kredilerinin toplamı yaklaşık 290 Milyon USD (850 Milyon TL) olup bugüne kadar 9 aracı finansal kuruluş (banka ve finansal kiralama) ile işbirliği yapılarak, 1.100 KOBİ’ye finansman desteği sağlanmış ve 6.500’den fazla yeni istihdam yaratılmıştır.


Bankamızda toptan bankacılık (apeks) faaliyetleri İş Ürün ve Planlama Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.


Yücel ÖZBİLGİN
Daire Başkanı (V.)


TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
İzmir Cad. No: 35 Kızılay/ANKARA
Tel: (312) 417 9200-2219 (312) 418 7209
yücel.ozbilgin@kalkinma.com.tr
Ayşegül ÇERÇİ
Müdür


TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
İzmir Cad. No: 35 Kızılay/ANKARA
Tel: (312) 417 9200-2588 (312) 418 7254 aysegul.cerci@kalkinma.com.tr


5081