Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Tarihçe, Statü ve Sermaye Yapısı
 
Ana Sayfa \ Hakkımızda \ Kurum Mevzuatı \ Tarihçe, Statü ve Sermaye Yapısı

Tarihçe, Statü ve Sermaye Yapısı

Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında 13 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. (DESİYAB) adı altında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulmuş, kuruluş işlem ve faaliyetleri 4.11.1983 gün ve 165 Sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiş, 22.6.1988 gün ve 329 sayılı KHK ile unvanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiş ve Bankamızın sanayii sektörü yanında diğer sektörlere de finansman desteği sağlama imkanı yaratılmıştır.

Bu bağlamda; Yüksek Planlama Kurulu'nun 20.1.1989 tarih ve 89-T-2 Sayılı kararı ile T.C. Turizm Bankası A.Ş.' nin tüm aktif ve pasifleriyle Bankamıza devredilmesi ile hizmet verdiğimiz alanlara turizm sektörü de ilave edilmiştir.

10 Ekim 1999 tarihinde Banka'nın kuruluşu ile ilgi KHK, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden düzenlenerek 4456 sayılı yasa olarak çıkartılmıştır.

4456 sayılı yasanın üçüncü maddesi Bankamızın amaçlarını, " ...Türkiye'nin kalkınması için; anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmak..." olarak belirlenmiştir.

Bankamız, özel hukuk hükümlerine tâbi, A.Ş. statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.

Kuruluşumuzu düzenleyen 4456 Sayılı Kanun çerçevesinde: üçe bölünmüş olan hissedar grupları ortadan kaldırılmış; nominal sermaye sisteminden kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

500 milyon TL kayıtlı, 160 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip Banka’nın özkaynakları 2015 yılı sonunda 703 milyon TL seviyesindedir. Türkiye Kalkınma Bankası’nın ödenmiş sermayesinin % 99,08’i T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Kalan pay, Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarı’nda KLNMA sembolü ile işlem görmektedir

Türkiye Kalkınma Bankası, gerek bankacılık sektörünün genel organizasyonu, gerekse kalkınma ve yatırım bankaları sınıflanması içinde farklı ve giderek ağırlığı artan bir bankacılık alanını temsil etmektedir. Ortaklık yapısı itibariyle kamu bankası kategorisinde yer almasına karşın, Banka, başta sanayi ve turizm sektörleri olmak üzere, özel sektörün yatırım ve girişim potansiyelini her alanda finansal olarak desteklemeyi varlık nedeni saymaktadır.

Türkiye Kalkınma Bankası, başta sanayi ve turizm olmak üzere enerji, eğitim, sağlık sektörlerindeki işletmelere;

Proje Esaslı Kredilendirme,

Finansal Kiralama,

İştirak Yoluyla Finansman

temelinde destek sağlamaktadır.
36542