Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kurumsal Yönetim Komitesi
 
Ana Sayfa \ Yatırımcı İlişkileri \ Organizasyon \ Komiteler \ Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

BDDK tarafından 01 Kasım 2006 tarih 26333 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Banka’nın kurumsal yönetim politikasına ilişkin esasları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere Yönetim Kurulu’nun 15 Haziran 2007 tarih ve 185 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 24 Temmuz 2007 tarih ve 209 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği yürürlüğe konmuş olup Yönetim Kurulu’nun 29 Aralık 2011 tarih ve 283 sayılı kararıyla ise Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği’ne dönüştürülmüştür. Komite faaliyetlerini bu çerçevede yürütmektedir.


Ayrıca Bankamız Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu’nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerinin Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yerine getirilmesine karar vermiştir.
 
 
6339