Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Eğitim
 
Ana Sayfa \ Ürünler & Hizmetler \ Eğitim

       Yıllara dayanan tecrübe ve kurumsal birikiminin doğal sonucu olarak, uzman kadroları gerek kurum içi mesleki eğitim, gerekse kurum dışı eğitim ve organizasyonlarda aktif roller almaya başlayan Bankamız, insana yapılan yatırımın ülke potansiyeline yapılan yatırım olduğu anlayışıyla, sadece finansal ilişkide bulunduğu iştirak ve şirketlere değil, başta Kalkınma Ajansları olmak üzere, bilgisini talep eden diğer kurum ve kuruluşlarla, organizasyonlara ve gerçek kişilere farklı konularda eğitim vermektedir .

      Eğitim programları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Birimi'nce yürütülmekte olup, temel olarak üç ana başlık altında toplanmıştır:
  • HİZMETİÇİ EĞİTİMLER
  • KURUM DIŞINA SUNULAN EĞİTİMLER
  • ULUSLARARASI EĞİTİMLER


KURUM DIŞINA SUNULAN EĞİTİMLER

28730