Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
 
Ana Sayfa \ Krediler \ Kredi Ürünleri \ Dış Kaynaklı Krediler \ Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi


Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim ve enerji verimliliği projelerinin mal, hizmet, inşaat işlerine ilişkin yatırımlarının finansmanında kullandırılır.
 
Kimler Yararlanabilir

Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve "Enerji Verimliliği" tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir.

Kredi Limiti

En fazla, 50 milyon USD’dır.

Kredilendirme Oranı

En fazla, yatırım tutarının % 75’idir.
İstenilecek minimum öz kaynak oranı, yenilenebilir enerji projelerinde %15, enerji verimliliği projelerinde %25’tir.

Vadesi

Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

44087