Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Denetim Komitesi
 
Ana Sayfa \ Yatırımcı İlişkileri \ Organizasyon \ Komiteler \ Denetim Komitesi

Denetim Komitesi

Banka Yönetim Kurulu’nun icrai görevde bulunmayan üyeleri arasından seçtiği üç üyesi ile oluşturulan Denetim Komitesi, Yönetim kurulu adına Bankanın iç sistemlerinin etkinliğinden ve yeterliliğinden, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişinden ve üretilen bilgilerin bütünlüğünün gözetilmesinden, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmelerin yapılmasından, yönetim kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlenmesinden, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesinden ve eşgüdümünün sağlanmasından” görevli ve sorumlu kılınmıştır.

6548