Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamızdan Zorlu Enerji’ye 23 milyon USD’lik Enerji Verimliliği Kredisi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2010 \ Bankamızdan Zorlu Enerji’ye 23 milyon USD’lik Enerji Verimliliği Kredisi

Bankamızdan Zorlu Enerji’ye 23 milyon USD’lik Enerji Verimliliği Kredisi


Bankamız üretim, ihracat, istihdam rakamlarının büyüklüğü ve Dünya pazarlarındaki rekabet gücüyle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan  ve 2006 yılından beri enerji alanında faaliyet gösteren Zorlu Holding ile 23 Milyon Dolar tutarında enerji verimliliği kredisi imzalanmıştır. Türkiye’nin önde gelen Holdinglerinden olan Zorlu Enerji krediyi Lüleburgazda bulunan doğalgaz kojenarasyon santrali kapasite artırım çalışmalarında kullanacak. Söz konusu proje ile; mevcut durumda 49,5 MW gücündeki gaz türbininin atık baca gazının ısısını kazanmak amacıyla 25 MW gücünde buhar türbini kuracak, böylece üretilen elektrik başına kullanılan doğalgaz miktarı %21 azalarak enerji verimliliği sağlanacaktır. Kurulu gücünün teknik olarak %51’ini kullanacak olan santral ile (12,75 MW) yaklaşık olarak 60.000 evin (250.000 kişilik bir kentin) aydınlanması için gerekli olan enerji sağlanabilecektir. Mevcut durumda 37 kişinin istihdam edildiği Lüleburgaz santralinde, yatırımın tamamlanması ile ilave 5 kişiye istihdam olanağı sağlanacaktır.

Bankamız ile Zorlu Holding arasında Çırağan Sarayında yapılan imza töreninde Sayın Genel Müdürümüz Abdullah ÇELİK yaptığı konuşmasında;

Krediyi Avrupa Yatırım Bankası Çevre ve Enerji Kredisi, Dünya Bankası Temiz Teknoloji Fonu ve Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi olmak üzere 3 ayrı kaynaktan temin ettiklerini açıkladı.

Bankamızca bugüne kadar enerji yatırımlarına 1.800 milyon TL kredi tahsis edilmiş olup 973 milyon TL’sının sözleşmeye bağlandığını, 217 milyon TL’lık kısmının 2009 yılı içinde olmak üzere toplam 480 milyon TL firmalara ödendiğini belirtti. Bu alanda 100’den fazla yenilenebilir enerji projesinin değerlendirilmiş olduğunu, toplam 1.050 MW gücünde 64 adet projenin kredilendirildiğini, 200 MW gücünde 10 adet tesisin (8 HES, 1 jeotermal, 1 landfill) üretime geçtiğini ve 2010 yılı sonuna kadar 10 adet tesisin daha üretime geçmesinin planlandığını belirtti.

Toplam 113 MW gücünde 11 adet projenin ise değerlendirilme aşamasında olduğunu vurgulayan Genel Müdürümüz 2010 yılı içerisinde ağırlıklı enerji olmak üzere alınan kredi başvurularının 1.6 Milyar TL’ye ulaştığını, yurt dışından temin edilen uzun vadeli uygun kaynakları, enerjinin verimli kullanımını sağlayacak projelere aktarmak suretiyle bir kamu bankası olarak Türkiye enerji sektörünün gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Tv Görüntüleri
Haber TURKCNBC-e 1CNBC-e 2CNBC-e 3