Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
ADFIAP Tarafından “Yılın CEO” su Seçilen Abdullah Çelik, Aynı Zamanda Birliğin Başkan Yardımcısı Seçildi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2010 \ ADFIAP Tarafından “Yılın CEO” su Seçilen Abdullah Çelik, Aynı Zamanda Birliğin Başkan Yardımcısı Seçildi

ADFIAP Tarafından “Yılın CEO” su Seçilen Abdullah Çelik, Aynı Zamanda Birliğin Başkan Yardımcısı Seçildi

Asya-Pasifik Bölgesi Kalkınma Bankaları Birliği (ADFIAP) ( www.adfiap.org ) 2010 yılı “Yılın CEO” su ödülü Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah ÇELİK’e verildi.

ADFIAP, Asya-Pasifik bölgesinde kalkınmanın finansmanına katılan tüm kalkınma bankalarının ve diğer finansal kuruluşların odağında yer alan bir kuruluş olarak Türkiye’nin yanı sıra Çin, Japonya, Kanada, Hindistan’ında aralarında olduğu 42 ülkeden 113 üye kuruluşu bünyesinde barındırmaktadır. Kalkınma Finans Kurumları Dünya Federasyonu’nun da kurucu üyesi olan ADFIAP tarafından ödül 10 Mayıs 2010 tarihinde Kanada’da yapılan ADFIAP yıllık toplantısında Abdullah ÇELİK’e sunuldu.

Abdullah Çelik yaklaşık 4 yıl önce Türkiye Kalkınma Bankası genel müdürü olarak göreve başlamıştır. Ekip bilinciyle ortaya çıkan ve yılın genel müdürü ödülünü getiren değişim sürecinin başlangıç noktası, bankanın misyonunu “yatırımları bölgesel ve sektörel olarak destekleyen, etkin ve hızlı şekilde belirlemek olmuştur.

Bu süreç aynı zamanda 1980-2000 döneminde ağırlıklı olarak “Yatırımları Teşvik Sistemi”nin aracısı olan Türkiye Kalkınma Bankasının, önemli yapısal değişikliklerle müşteri odaklı, sektörle paralel kredi hizmetini makul fiyata sunabilen, uluslar arası finansal kuruluşlardan önemli ölçüde kaynak temin edebilen bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır.

Kalkınma, Abdullah ÇELİK’in yönetiminde 2006-2010 dönemindeki bilinçli stratejik tercih ile tahsis ettiği 1 milyar TL nin üzerindeki kredi tutarıyla “Yenilenebilir Enerji Yatırımları”nı finanse eden en önemli finansman kuruluşlarından birisi olmuş, doğrudan kredilendirmenin yanı sıra toptan bankacılık uygulamaları ile de KOBİ’lerin yatırımlarına finansman sağlayan önemli bir aktör haline gelmiştir. Toptan bankacılık uygulamalarıyla kendi kaynaklarından ve uluslar arası finansal kuruluşların kaynaklarından temin edilen fonlarla ticari bankaların dağıtım kanalları üzerinden çok sayıda KOBİ ye ulaştırılması mümkün hale gelmiştir.

Proje finansmanı gibi güç bir kredilendirme alanında faaliyet gösteren bankada bu dönemde yaşanan değişimin sonucunda, bankanın aktif büyüklüğü 690 milyon TL’den 1287 milyon TL’ye çıkarak %90 oranında büyürken, toplam kredileri 282 milyon TL’den 802 milyon TL’ye çıkarak % 180 büyüme göstermiştir.

Aşağıdaki iki tabloda bankanın kredi ve kaynak artış oranları verilmiştir. Bu tablolardan da bankanın kriz dönemi olan 2008 ve 2009 yıllarında dahi kaynaklarını sektöre ve kalkınma bankaları grubundaki bankalara göre önemli ölçüde artırdığı görülmektedir.


Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Abdullah ÇELİK’e “Yılın CEO”’su ödülünden sonra ADFIAP Başkan Yardımcılığı görevi verildi.

Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdullah ÇELİK, ADFIAP’ın 10 Mayıs 2010’da Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlediği 33. ADFIAP Yıllık Toplantısı’nda Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. ÇELİK, daha önce ADFIAP’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.

1990-2000 yılları arasında T.C. Hazine Müsteşarlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak, 2000-2005 yılları arasında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda değişik görevlerde bulunmak suretiyle bankacılık ve finans alanında uzun süreli bir tecrübe sahibi olan Abdullah ÇELİK, 2005’ten bu yana İslam Kalkınma Bankasına Üye Ülkelerin Kalkınma ve Finans Kurumları Birliği (ADFIMI) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

Sn. ÇELİK Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuş ve ABD’de Old Dominion Üniversitesinde finans ve pazarlama ağırlıklı bir İşletme Mastırı (MBA) yapmıştır.

Kredi Artış Oranları (%)
20082009
Kalkınma48,036,3
Kalkınma ve Yatırım Bankaları Grubu30,617,5
Türk Bankacılık Sistemi29,07,0

Kaynak Artış Oranları (%)
20082009
Kalkınma52,950,0
Kalkınma ve Yatırım Bankaları Grubu61,45,2
Türk Bankacılık Sistemi30,3-6,3